Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

GỐM SỨ THỜI GORYEO VÀ CHOSON CỦA HÀN QUỐC – SO SÁNH VỚI GỐM SỨ CÙNG THỜI CỦA VIỆT NAM

Cấp:Đại học|Lượt xem:415|Tải về:0|Số trang:40 | Ngày upload:15/11/2013

Chuyên mục: | Trường:

Chúng ta đã biết rằng mỗi dân tộc trên thế giới đều có nền văn hoá mang những đặc trưng riêng. Và nhờ những đặc trưng đó ta có thể hiểu hơn về dân tộc đó, đất n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.