/ 67

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam

Upload: NguyenHoaiDung.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 410|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đang có tác động tích cực đến nhu cầu du lịch của con người. du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trên thế giới và là nhu cầu cần thiết cho mọi người. nghị định 45/cp của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã coi du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. sự đổi mới cho đảng ta lãnh đạo và khởi xướng đã thu được những thành tựu bước đầu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội - ngoại giao. nhận thức về vai trò vị trí và đạt hiệu quản nhiều mặt của du lịch trong nền kinh tế và hoạt động xã hôi, ngành kinh doanh du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.