/ 66

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam

Upload: NguyenHoaiDung.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 525|Tải về: 0|Cấp: Đại học

mở đầu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đang có tác động tích cực đến nhu cầu du lịch của con người. du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến trên thế giới và là nhu cầu cần thiết cho mọi người. nghị định 45/cp của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã coi du

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]