Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ ở trung tâm Du lịch thanh niên Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:416|Tải về:0|Số trang:67 | Ngày upload:09/01/2012

mở đầu sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đang có tác động tích cực đến nhu cầu du lịch của con người. du lịch đã trở thành một hiện tượng phổ biến

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.