/ 34

Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào

Upload: VuLinhTruong.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 197|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh trong một tổ chức kinh doanh Thương Mại, nó là công cụ để tổ chức hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp. Hạch toán kinh doanh đòi hỏi các kế toán viên phải thông qua việc mua bán hàng hoá để biết được lượng hàng hoá nhập, xuất, tồn từ đó xác định đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]