/ 77

hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương i –pharbaco

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1028|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3 phần i: tổng quan về công ty cổ phần dược phẩm trung ương i - pharbaco 4 1.1 lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần dược phẩm trung ương i -pharbaco 4 1.2 đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 9 1.3 đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của cỏc phũng ban 12 1.4 đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh ,quy trình công nghệ 16 phần ii :thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương i -pharbaco 18 2.1 khái quát về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần dược phẩm 18 2.2đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của công ty cổ phần dược phẩm trung ương i 19 2.3 đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.