Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Vật tư và dịch vụ kỹ thuật - TP DNang

Cấp:Đại học|Lượt xem:398|Tải về:1|Số trang:64 | Ngày upload:11/08/2012

đề tài: hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vật tư và dịch vụ kỹ thuật - tp dnanglời mở đầuvốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.