/ 59

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng năng lượng ( Cavico EC)

Upload: ThamDinhGia.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 450|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu hạch toán kinh tế là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, nó cú vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. cùng với việc hạch toán các chi phí sản xuất, tớnh đỳng, tớnh đủ vào giá thành sản phẩm để từ đó thấy được việc sản xuất kinh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]