/ 59

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng năng lượng ( Cavico EC)

Upload: ThamDinhGia.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 375|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu hạch toán kinh tế là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, nó cú vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. cùng với việc hạch toán các chi phí sản xuất, tớnh đỳng, tớnh đủ vào giá thành sản phẩm để từ đó thấy được việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có hiệu quả hay không, các doanh nghiệp phải quan tâm đến yếu tố con người yếu tố có vai trò quyết định đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống, do đó góp phần vào việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và là điều kiện cho công nhân viên và người lao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.