/ 4

Hãy so sánh các phương tiện thanh toán Sec với hối phiếu

Upload: NgocNguyen.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1300|Tải về: 1|Cấp: Đại học

đinh cảnh tiến líp cao học 11 - luật kinh tế bài kiểm tra môn: tín dụng t hanh toán đề bài: hãy so sánh các phương tiện thanh toán sec với hối phiếu xét về bản chất.việc lựa chọn các phương tiện thanh toán nh­ sec hoặc hối phiếu... đều là một trong số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. ở việt nam, đã có các quy định của pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này như: nđ số 64/2001/nđ - cp của chính phủ ngày 20 - 9 - 2001 về hoạt động qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; qđ số 226/2002/qđ - nhnn của nhnn ngày 26/03/2002 về ban hành quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. thực chất của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là chỉ các nghiệp vụ chi trả tiền hàng, dịch vụ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.