/ 36

Hệ điều hành-Linux

Upload: DinhTamPhong.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 679|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục phần 1: giới thiệu về linux phần 2:tìm hiểu nhân của hệ điều hành linux 1.bộ phân thời cho tiến trình (process scheduler-sched) 2.quản lý bộ nhớ 3.hệ thống file ảo 4. giao diện mạng 5.bé truyền thông nội bộ 6.các cấu trúc dữ liệu hệ thống phần 3: mạng và linux 1/ linux - hệ điều hành linh hoạt 2/linux - server thư điện tử 3/linux - server cho wan hoặc gateway phần 4: công nghệ clustering trên linu 1/các cấu hình fos 2/một ví dụ cấu hình fos 3/ các cấu hình lvs điển hình 4/ mét cấu hình lvs điển hình 5/cấu hình lvs phức tạp 6/kết luận phần 5:tăng cường an ninh cho hệ thống linux 1/giới thiệu 2/ những nguy cơ an ninh trên linux 3/xem xét chính sách an ninh của bạn 4/tăng cường an ninh cho kernel 5/ an toàn cho các dich vụ trên mạng phần 6: tiến trình và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.