/ 36

Hệ điều hành-Linux

Upload: DinhTamPhong.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 889|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục phần 1: giới thiệu về linux phần 2:tìm hiểu nhân của hệ điều hành linux 1.bộ phân thời cho tiến trình (process scheduler-sched) 2.quản lý bộ nhớ 3.hệ thống file ảo 4. giao diện mạng 5.bé truyền thông nội bộ 6.các cấu trúc dữ liệu hệ thống phần 3: mạng và linux 1/ linux - hệ điều hành linh ho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]