/ 8

Hệ thống Bretton Woods

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2243|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục 1. sự hình thành hệ thống bretton woods2 2 2. đặc điểm của hệ thống bretton woods3 3 3. hoạt động của hệ thống bretton woods4 4 4. nguyên nhân sụp đổ của hệ thống bretton woods6 6 hệ thống tiền tệ quốc tế bretton woods 1. sự hình thành hệ thống bretton woods ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước đồng minh đã bắt đầu việc xây dựng một hệ thống tiền tệ quốc tế mới nhằm thúc đẩy các quan hệ tiền tệ và thương mại quốc tế. vào năm 1944, một hội nghị quốc tế được nhóm họp tại bretton woods (mỹ) với sự tham gia của đại diện 44 quốc gia đã đưa ra một loạt các biện pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ, dẫn đến sự hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế mới với tên gọi là hệ thống bretton woods....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.