/ 20

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 1992

Upload: WhenAngelCry.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 956|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. lý do chọn đề tài. trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhân dân việt nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hiến việt nam. từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của đảng c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]