/ 22

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 1992

Upload: WhenAngelCry.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 704|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. lý do chọn đề tài. trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhân dân việt nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hiến việt nam. từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam do chủ tịch hồ chí minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, làm cách mạng tháng 8 thành công, lập ra nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945; tiến hành chiến đấu đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. ngày 02/7/1976 quốc hội nước việt nam thống...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.