Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:941|Tải về:8|Số trang:93 | Ngày upload:16/07/2012

lời nói đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực tiễn đã cho thấy thất bại của nhtm trong hoạt động tín dụng gắn chặt với thiếu hiểu biết về khách hàng. một trong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.