/ 93

Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn việt nam

Upload: DuongMinhNguyet.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 1123|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời nói đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực tiễn đã cho thấy thất bại của nhtm trong hoạt động tín dụng gắn chặt với thiếu hiểu biết về khách hàng. một trong những kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng của nhtm là sử dụng phân tích chấm điểm để xếp hạng uy tín về mặt tín dụng của mỗi khách hàng một cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]