/ 93

Hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn việt nam

Upload: DuongMinhNguyet.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 935|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời nói đầu 1. tính cấp thiết của đề tài thực tiễn đã cho thấy thất bại của nhtm trong hoạt động tín dụng gắn chặt với thiếu hiểu biết về khách hàng. một trong những kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng của nhtm là sử dụng phân tích chấm điểm để xếp hạng uy tín về mặt tín dụng của mỗi khách hàng một cách thường xuyên. do vậy, vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống xhtd nội bộ đang được các nhtm quan tâm nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giảm bớt tỷ lệ nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của basel và ngân hàng nhà nước (nhnn). trong điều kiện hiện nay của việt nam, xếp hạng tín nhiệm do các công ty xếp hạng cung cấp chỉ mới dừng lại ở một số doanh nghiệp niêm yết và kết quả...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.