/ 170

Hệ thống lí thuyết, bài tập cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chuyên hóa học

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2910|Tải về: 15|Cấp: Thạc sĩ

phần i: mở đầu i. lý do chọn đề tài trong những năm gần đây, trước sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, nền giáo dục nước nhà đang đóng vai trò chức năng của một cỗ máy cái nhằm hoạt động " nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài " để hoàn thành tốt công cuộc công nghiệp hóa - h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]