/ 170

Hệ thống lí thuyết, bài tập cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học dùng bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chuyên hóa học

Upload: VoDanhPM.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2502|Tải về: 2|Cấp: Thạc sĩ

phần i: mở đầu i. lý do chọn đề tài trong những năm gần đây, trước sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, nền giáo dục nước nhà đang đóng vai trò chức năng của một cỗ máy cái nhằm hoạt động " nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài " để hoàn thành tốt công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta tiến kịp và hội nhập với các nước trong khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung. kết quả đó bước đầu được khẳng định bởi số lượng học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế ở nước ta ngày càng tăng nhanh. đặc biệt kết quả tham dự các kì thi olympic hóa học quốc tế của đội tuyển học sinh giỏi nước ta trong nhiều năm gần đây đã ghi nhận nhiều thành tých tự hào và khích lệ....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.