Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hệ thống phân phối của sản phẩm gạch Granite của công ty gạch Thạch Bàn.

lời mở đầu trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường như hiện nay thì cạnh tranh là một vấn đề rất găy gắt. nó được quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:845|Tải về:11|Số trang:96

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: