/ 17

Hệ Thống thông tin quản lý "Ứng dụng ERP tại SAVIMEX"

Upload: VinhLoc.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 693|Tải về: 3|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

bao gồm cả slide và file word nội dung phần 1 : tổng quan về công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu savimex . 2 1.1 lịch sử hình thành. 2 1.2 lĩnh vực kinh doanh. 2 1.4 chiến lược phát triển và đầu tư 3 1.5 các dự án lớn. 3 1.6 triển vọng công ty 4 1.7 rủi ro kinh doanh chính và đối thủ cạnh tranh. 4 phần 2 tổng quan về erp 5 2.1 erp là gì ? 5 2.2 lợi ích của erp. 5 2.3 so sánh erp với một số hệ thống khác 7 2.4 quy trình triển khai. 8 phần 3 ứng dụng erp tại savimex 11 3.1 lý do ứng dụng 11 3.2 tích hợp cntt tại savimex trước khi ứng dụng erp 12 3.3 triển khai erp lần 5 12 3.4 khó khăn và khắc phục 14 3.4.1 khó khăn 14 3.4.2 khắc phục 14 3.5 kết quả 15 phần 4 kết luận. 1

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.