Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hệ Thống thông tin quản lý "Ứng dụng ERP tại SAVIMEX"

Cấp:Đại học|Lượt xem:668|Tải về:3|Số trang:17 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

bao gồm cả slide và file word nội dung phần 1 : tổng quan về công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu savimex . 2 1.1 lịch sử hình thành. 2 1.2 lĩnh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.