Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hệ Thống thông tin quản lý "Ứng dụng ERP tại SAVIMEX"

bao gồm cả slide và file word nội dung phần 1 : tổng quan về công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu savimex . 2 1.1 lịch sử hình thành. 2 1.2 lĩnh

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:491|Tải về:3|Số trang:17

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: