/ 81

Hệ thống thông tin viba số

Upload: VietCan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 3102|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời nói đầu hiện nay sự phát triển nh­ vò bão của các ngành điện tử, tin học, viễn thông, sự phát triển này thể hiện qua hai xu thế. hiện đại hoá và đa dạng hoá dịch vụ viễn thông. các dịch vụ viễn thông ngày càng trở nên đa dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu giao tiếp của xã hội nh­ nghe nhìn, thông

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]