/ 81

Hệ thống thông tin viba số

Upload: VietCan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2793|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời nói đầu hiện nay sự phát triển nh­ vò bão của các ngành điện tử, tin học, viễn thông, sự phát triển này thể hiện qua hai xu thế. hiện đại hoá và đa dạng hoá dịch vụ viễn thông. các dịch vụ viễn thông ngày càng trở nên đa dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu giao tiếp của xã hội nh­ nghe nhìn, thông tin trao đổi đa chiều nh­ điện thoại hội nghị, điện tín, phát thanh truyền hình.... tất cả các dịch vụ này có thể phát triển riêng rẽ độc lập song để có được những thông tin tổng hợp thì yêu cầu một mạng đa dịch vụ ra đời. mạng này nhắm kết hợp tất cả những dịch vụ nói trên vào một kênh cơ sở để cung cấp các phương tiện thông tin cho người sử dụng một cách đa năng và tiện lợi. để truyền tải các tin tức thông...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.