/ 16

hệ thống tiền tệ Bretton Woods

Upload: NguyenTrang.dokovn0|Ngày: 15/01/2013|Lượt xem: 1863|Tải về: 4|Cấp: Đại học

i. khái niệm hệ thống tiền tệ quốc tế: hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các nguyên tắc, thể lệ và tổ chức nhằm tác động tới các quan hệ tài chính - tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. sự hình thành hệ thống tiền tệ bretton woods ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước đồng minh đã bắt đầu việc xây dựng một hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm thúc đẩy các quan hệ tiền tệ và thương mại quốc tế. vào năm 1944, một hội nghị quốc tế được nhóm họp tại bretton woods (mĩ) với sự tham gia của đại diện của 44 quốc gia đã đưa ra một loạt các biện pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ, dẫn đến sự hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế mới với tên gọi là hệ thống bretton woods. hệ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.