/ 44

Hiện trạng và giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước tại lưu vực sông Đào – Nghệ An

Upload: VietHaDang.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 302|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Trong những năm vừa qua, kinh tế Nghệ An phát triển không ngừng, đặc biệt là thành tựu trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, việc bảo vệ Môi trường được quan tâm thích đáng. Tuy nhiên đây là sự nghiệp của cả toàn xã hội, không phải chỉ riêng của các cơ quan quản lý nhà nuớc và các cơ quan

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]