/ 28

Hiện tượng đa cộng tuyến

Upload: KendyLove.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1120|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần mở đầu lời mở đầu trong mô hình phân tích hồi quy bội, chúng ta giả thiết giữa các biến giải thích xi của mô hình độc lập tuyến tính với nhau, tức là các hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến tương ứng khi tất cả các biến khác trong mô hình được giữ cố định. tuy nhiên khi giả thiết đó bị vi phạm tức là các biến giải thích có tương quan thì chúng ta không thể tách biệt sự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó. phần nội dung gồm: còn phần kết luận và tài liệu tham khảo chúc các bạn thành côn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.