/ 28

Hiện tượng đa cộng tuyến

Upload: KendyLove.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1308|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần mở đầu lời mở đầu trong mô hình phân tích hồi quy bội, chúng ta giả thiết giữa các biến giải thích xi của mô hình độc lập tuyến tính với nhau, tức là các hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến tương ứng khi tất cả các biến khác trong mô hình được giữ cố định

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]