Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hiện tượng tiếp biến nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Trãi

Cấp:Đại học|Lượt xem:1036|Tải về:5|Số trang:14 | Ngày upload:11/08/2012

nói đến nguyễn trãi, chúng ta không chỉ nhắc đến ông như một nhà chiến lược quân sự, nhà chính trị, ngoại giao, mà còn là một nhà văn hóa tư tưởng và là một tác

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.