Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

hình sử dụng các phương pháp dạy học tích cực ở trường THCS Phạm Hữu Lầu.

Cấp:Đại học|Lượt xem:382|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục trang a.phần mở đầu    i.lý do chọn đề tài . 2   ii.mục đích nghiên cứu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.