/ 25

Hình thành và rèn luyện tư duy logic cho học sinh thông qua dạy các khái niệm hình học ở tiểu học

Upload: HuyenPhuongDo.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5014|Tải về: 21|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài 1.1. xu thế hội nhập và phát triển đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải đổi mới để đào tạo nên những người lao động có tư duy sáng tạo, có khả năng giải quyết các vấn đề trong xã hội; mà muốn có tư duy sáng tạo thì phải rèn luyện cho học sinh biết tư duy, suy luận một cách lo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]