/ 24

Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của hiến pháp 1992

Upload: WhenAngelCry.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 383|Tải về: 0|Cấp: Đại học

viện đại học mở hà nội khoa luật --- o0o --- tiểu luận môn: luật hiến pháp chuyên ngành đề tài: hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của hiến pháp 1992 sinh viên: nguyễn kim ngân năm sinh: 21/03/1961 sbd: 125 líp: luật kinh tế - k3b cơ sở đào tạo: ttgdtx hà tây hà tây - 2007 phần mở bài luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật việt nam, điều chỉnh những quan hệ cơ bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, địa vị pháp lý của công dân và đặc biệt là trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước chxhcn việt nam. nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống hoà bình, êm no, hạnh phúc cho nhân dân đã trải qua nhiều thử...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.