Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần thép Đình Vũ

Cấp:Đại học|Lượt xem:7947|Tải về:34|Số trang:52 | Ngày upload:01/09/2011

chương 1 tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân lực tại công ty cổ phần thép đình vũ 1.1 tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.