/ 76

Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Upload: DinhHoang.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 387|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mục lục lời cam đoan lời cảm ơn danh mục bảng biểu sơ đồ danh mục các từ viết tắt lời mở đầu 1 chương 1 cơ sở lý luận về hình thức trả lương trả thưởng trong doanh nghiệp 3 1.1. cơ sở lý luận về hình thức trả lương trong doanh nghiệp 3 1.1.1. khái niệm, bản chất, chức năng, vai trò của tiền lương 3 1.1.1.1. khái niệm về tiền lương 3 1.1.1.2. bản chất của tiền lương 3 1.1.1.3. chức năng của tiền lương 3 1.1.1.4. vai trò của tiền lương 4 1.1.2. các nguyên tắc cơ bản tổ chức thực hiện trả lương trong doanh nghiệp 5 1.1.3. các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay 6 1.1.3.1. hình thức trả lương theo sản phẩm 6 1.1.3.2. hình thức trả lương theo thời gian 9 1.2. cơ sở lý luận về trả thưởng 11 1.2.1. khái niệm, vai trò của tiền thưởng 11...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.