Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện chiến lược sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho siêu thị V Mart

Cấp:Đại học|Lượt xem:487|Tải về:0|Số trang:61 | Ngày upload:05/06/2012

mục lục phần mở đầu 1 chương 1: tổng quan về chuỗi siêu thị v mart và đối thủ cạnh tranh trực tiếp của vmart 4 1. giới thiệu về công ty thương mại việt thành 4

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.