Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Hàm Rồng

chương 1: tổng quan nghiên cứu về chính sách sản phẩm của khách sạn hàm rồng 1.1. tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài cùng với sự phát triển của xã hội, đời số

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1665|Tải về:14|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: