/ 85

Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương

Upload: TramHuynh.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 427|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần mở đầu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý là một đòi hỏi khách quan của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.đõy là một vấn đề hết sức phức tạp và đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì hoạt động của nó là những lao động làm việc trong lĩnh vực quản lý. hoạt động lao

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]