/ 139

hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty Cổ phần Hanoitourist Taxi.

Upload: KimChiTran.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 697|Tải về: 3|Cấp: Đại học

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty cổ phần hanoitourist taxi. 1.1 tính cấp thiết của đề tài. trong bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ đều có những mục tiêu riêng của mình. để mục tiêu đó có thể thực hiện được cần phải có sự lãnh đạo thố

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]