Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty Cổ phần Hanoitourist Taxi.

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty cổ phần hanoitourist taxi. 1.1 tính cấp thiết của đề tài. trong bất k

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:433|Tải về:3|Số trang:139

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: