/ 69

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty Điện lực Lai Châu

Upload: TuyetNhung.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 103|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào đều phải lựa chọn một cơ cấu tổ chức riêng. Cơ cấu tổ chức tổ chức và sự phân quyền giúp cho quá trình quản trị doanh nghiệp xác định được các công việc phải làm và những người làm các công việc đó, định rõ chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bộ phận và cá nhân cũng như mối liên hệ giữa các bộ phận và cá nhân trong khi tiến hành các công việc, thực hiện phân quyền một cách hợp lý và xác định tầm hạn quản trị phù hợp sẽ tạo cho nhà quản trị phát huy được sở trường và năng lực của họ. Khi có một cơ cấu tổ chức hợp lý thì mới cho phép sử dụng tốt các nguồn lực, giúp cho việc ra các quyết định đúng đắn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.