/ 69

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân quyền tại công ty Điện lực Lai Châu

Upload: TuyetNhung.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 198|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào đều phải lựa chọn một cơ cấu tổ chức riêng. Cơ cấu tổ chức tổ chức và sự phân quyền giúp cho quá trình quản trị doanh nghiệp xác định được các công việc phải làm và những người làm các công việc đó, định rõ chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bộ p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]