Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BỂ BƠI THÔNG MINH

Cấp:Đại học|Lượt xem:175|Tải về:0|Số trang:62 | Ngày upload:25/10/2012

chương 1 tổng quan nghiên cứu đề tài: "hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty cổ phần công nghệ bể bơi thông minh" 1.1.tính cấp thiết của đề tài

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.