Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty cổ phần Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến OL

Cấp:Đại học|Lượt xem:205|Tải về:0|Số trang:52 | Ngày upload:28/01/2013

chương 1 tổng quan nghiên cứu đề tài 1.1. tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người, nhận định qua

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.