Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty cổ phần Giải pháp Quảng cáo Trực tuyến OL

chương 1 tổng quan nghiên cứu đề tài 1.1. tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người, nhận định qua

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:139|Tải về:0|Số trang:52

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: