/ 62

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên An

Upload: ATomTom.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 244|Tải về: 9|Cấp: Đại học

Khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà quản lý phải biết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt nguồn nhân lực của mình để chiếm lợi thế, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, để có thể duy trì và phát triển chất lượng ngu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]