Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Cấp:Đại học|Lượt xem:1076|Tải về:13|Số trang:67 | Ngày upload:06/12/2011

mục lục lời mở đầu 1 chương 1: khái quát chung về công ty đồ gỗ mỹ nghệ hưng long 3 1.1.giới thiệu chung về công ty đồ gỗ mỹ nghệ hưng long 3 1.2.cơ cấu tổ chức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.