/ 66

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hưng Long

Upload: KieuNguyen.dokovn|Ngày: 06/12/2011|Lượt xem: 1265|Tải về: 16|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 chương 1: khái quát chung về công ty đồ gỗ mỹ nghệ hưng long 3 1.1.giới thiệu chung về công ty đồ gỗ mỹ nghệ hưng long 3 1.2.cơ cấu tổ chức quản trị của công ty đồ gỗ mỹ nghệ hưng long 4 1.3.kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đồ gỗ mỹ nghệ hưng long 7 chương 2: th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]