Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác định mức lao động khoa học tại Công ty sứ Thanh Trì

Cấp:Đại học|Lượt xem:521|Tải về:1|Số trang:75 | Ngày upload:13/05/2012

lời nói đầu ngày nay, nhu cầu về xây dựng mới, cải tạo lại các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng ngày càng tăng để phù hợp với sự phát triển của đất nước. côn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.