Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIN HỌC MAI HOÀNG

Cấp:Đại học|Lượt xem:388|Tải về:0|Số trang:103 | Ngày upload:25/10/2012

đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán -----((---- chuyên đề thực tập chuyên ngành đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.