/ 103

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIN HỌC MAI HOÀNG

Upload: ToanLuu.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 383|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán -----((---- chuyên đề thực tập chuyên ngành đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn tin học mai hoàng hà nội, tháng 6 năm 2009 mục lục trang lời mở đầu 01 chương i: tổng quan về công ty tnhh tin học mai hoàng 03 1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty 03 1.2. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 04 1.3. đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 08 1.4. đặc điểm tồ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 12 1.5. đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 13 1.5.1. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 13 1.5.2. đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.