Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và dịch vụ Thái Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:437|Tải về:16|Số trang:93 | Ngày upload:25/10/2012

danh mục các ký hiệu viết tắt: 2 danh mục bảng biểu 3 lời mở đầu 4 phần i: đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại công ty tnhh xây dựng - thương mại

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.