/ 67

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế CORE

Upload: VirutMa.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 224|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. tiền lương là một bộ phận của giá thành sản phẩm, là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp nói chung và tại công ty tnhh tư vấn - thiết kế core nói riêng. bởi vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định, tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.