Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế CORE

Cấp:Đại học|Lượt xem:224|Tải về:0|Số trang:67 | Ngày upload:16/07/2012

lời mở đầu tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. tiền lương là một bộ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.