/ 67

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế CORE

Upload: VirutMa.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 298|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu tiền lương là chi phí sức lao động được vật hóa, là thành quả lao động mà người lao động được hưởng sau một thời gian làm việc. tiền lương là một bộ phận của giá thành sản phẩm, là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh do đó công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]