Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách tại xã Liêu Xá- Huyện Yên Mỹ- Tỉnh Hưng Yên

Cấp:Đại học|Lượt xem:711|Tải về:12|Số trang:60 | Ngày upload:23/02/2013

lời mở đầu trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, vấn đề phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân đang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.