Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của ban chấp hành trung ương khóa viii tại đại hội đại bi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:217|Tải về:2|Số trang:82

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: