Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội.

Cấp:Đại học|Lượt xem:213|Tải về:5|Số trang:67 | Ngày upload:09/01/2014

Với tầm quan trọng như thế thì công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân sự trong mỗi công ty phải nên được tổ chức thế nào sao cho có hiệu quả tốt nhất. Trên thực t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.