/ 63

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng Việt Nam

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 785|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu theo thời gian, cùng với sự tiến bộ và phát triển của xã hội đã đưa nền kinh tế toàn cầu sang một hình thái mới. cơ chế thị trường ra đời làm cho các hoạt động tài chính và sở hữu ngày càng đa dạng và phức tạp, chức năng kiểm tra kiểm soát đòi hỏi ngày càng chặt chẽ nhằm đáp ứng yêu cầu c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]