/ 60

Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3728|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài đổi mới, hội nhập và hợp tác là một quy luật tất yếu khách quan đối với bất kỳ một quốc gia nào muốn đổi mới và phát triển nhằm nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. việt nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. tuy nhiên, quá trình đổi mới ở việt nam lại mang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]