/ 60

Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế

Upload: TakeshiPham.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3516|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài đổi mới, hội nhập và hợp tác là một quy luật tất yếu khách quan đối với bất kỳ một quốc gia nào muốn đổi mới và phát triển nhằm nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. việt nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. tuy nhiên, quá trình đổi mới ở việt nam lại mang bản sắc riêng. hợp tác và hội nhập đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho tất cả các nước nhưng cũng đem lại không ýt thách thức. việt nam đang trong quá trình đổi mới toàn diện và một trong những vấn đề cần phải làm hiện nay là hoàn thiện hệ thống pháp luật, bởi vì hệ thống phâp luật việt nam chủ yếu được hình thành trong thời kỳ tập trung bao cấp. cho nên nó không phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.