/ 72

Hoàn thiện hệ thống tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Upload: TriTranMinh.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2421|Tải về: 50|Cấp: Đại học

lời mở đầu chính sách tiền lương có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội của đất nước, là động lực để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động. tiền lương tối thiểu là một nội dung cơ bản và quan trọng nhất của chính sách tiền lương trong kinh tế thị trường. tiền lương tối thiểu tham

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]