/ 72

Hoàn thiện hệ thống tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Upload: TriTranMinh.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2001|Tải về: 23|Cấp: Đại học

lời mở đầu chính sách tiền lương có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội của đất nước, là động lực để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động. tiền lương tối thiểu là một nội dung cơ bản và quan trọng nhất của chính sách tiền lương trong kinh tế thị trường. tiền lương tối thiểu tham gia vào quá trình phân phối, điều tiết vĩ mô về tiền lương và thu nhập trên phạm vi toàn xã hội; đồng thời là yếu tố tham gia vào hình thành chi phí đầu vào của doanh nghiệp và phân phối theo kết quả đầu ra của sản xuất kinh doanh. trong kinh tế thị trường, tiền lương tối thiểu là một công cụ quản lý tiền lương quan trọng của nhà nước nhằm điều tiết quan hệ cung - cầu lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.