/ 81

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

Upload: VienMinh.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 173|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm, hàng hoá cho các đơn vị theo địa chỉ và giá cả do nhà nước định sẵn. tóm lại, trong...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.