/ 194

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Upload: TrangBui.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 892|Tải về: 5|Cấp: Tiến sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu toàn cầu hóa là xu thế tất yếu của các quốc gia trong thời đại ngày nay, quá trình toàn cầu hóa khu vực và thế giới đã dẫn đến hội nhập kinh tế trên phạm vi quốc tế. trong xu thế đó, đảng và nhà nước ta đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của vấn đề ma

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]