Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex

Cấp:Đại học|Lượt xem:310|Tải về:1|Số trang:124 | Ngày upload:06/04/2012

lời mở đầu lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.