/ 124

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex

Upload: NgocAnh.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 363|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu và xác định kết quả lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. nó gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. căn cứ vào năng lực và điều kiện của doanh nghiệp, nhà quản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]