/ 76

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty dệt kim Thăng Long

Upload: MinhTran.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 174|Tải về: 2|Cấp: Đại học

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Tổng quan về Công ty dệt kim Thăng Long 6 1 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty dệt kim Thăng Long 6 1 2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất 10 1 2 1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10 1 2 2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 14 1 3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 16 1 3 1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 16 1 3 2 Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán 18 1 4 Các đặc điểm kinh tế tài chính khác 20 Chương 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.