Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty dệt kim Thăng Long

Cấp:Đại học|Lượt xem:159|Tải về:2|Số trang:76 | Ngày upload:02/08/2013

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Tổng quan về Công ty dệt kim Thăng Long 6 1 1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty dệt kim Thăng Long 6 1 2 Đặc điểm t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.