/ 102

Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay

Upload: RuaNhoc.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 2029|Tải về: 11|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọng đại của dân téc ta. nó đập tan ách thống trị thực dân tàn bạo, xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời đưa dân téc ta bước vào kỷ nguyên độc lậ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]