/ 116

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1630|Tải về: 21|Cấp: Đại học

mục lục danh mục chữ viết tắt danh mục bảng biểu lời mở đầu 1 phần i quy chế trả lương trong doanh nghiệp 3 1. lý luận chung về tiền lương 3 1.1. khái niệm và bản chất của tiền lương 3 1.2. chức năng của tiền lương 4 1.3. các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6 1.4. ý nghĩa của tiền lương trong sản xuất kinh doanh 8 2. quy chế trả lương trong doanh nghiệp 9 2.1. khái niệm 9 2.2. căn cứ xây dựng quy chế trả lương 9 2.3. nội dung cơ bản của quy chế trả lương 9 2.3.1. quy định các nguyên tắc chung 9 2.3.2. nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương 10 2.3.3. quy định hình thức và cách thức trả lương 10 2.3.4. tổ chức thực hiện 11 2.4. trình tự xây dựng quy chế trả lương 12 2.4.1. nghiên cứu các quy định...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.