/ 63

Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C tại hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt

Upload: NguyenDucThinh.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3170|Tải về: 17|Cấp: Đại học

lời mở đầu thương mại quốc tế không còn là một cụm từ lạ đối với mọi người trong thời điểm hội nhập hiện nay. thực tế thương mại quốc tế hay sự mua bán giữa các quốc gia đã xuất hiện từ rất sớm trước đây hàng ngàn năm. minh chứng cho điều đó là con đường tơ lụa nổi tiếng của trung quốc, con đường thương mại lớn nhất thời cổ đại. ngày nay, việc trao đổi mua bán giữa các quốc gia đã trở nên dễ dàng hơn nhờ những tiến bộ của khoa học công nghệ. gắn liền với sự trao đổi mua bán là vấn đề thanh toán giữa người mua và người bán, mọi việc thanh toán giữa người mua và người bán cũng được đơn giản và chuyên nghiệp hóa thông qua hệ thống ngân hàng. để việc thanh toán quốc tế trở nên dễ dàng và đơn giản hơn các phương thức...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.